ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN YENİ  PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ – REFLECTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL GEOGRAPHY TEACHERS ON THE NEW CURRICULUM: THE TRABZON CASE

ABDULKADİR UZUNÖZ-YAVUZ AKBAŞ

 ÖZ

Öğretim programının pilot çalışma yapılmadan ülke genelinde uygulama-ya girmesi beraberinde birtakım sorunlar getirmiştir. Bu sebeple ortaöğretim yeni programı hakkında öğretmen  düşüncelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak survey (tarama), araştırma tekniği olarak da anket kullanılmıştır. Araştırma 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Trabzon iline bağlı 10 ilçedeki bütün ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Bunun için bu ilçelerdeki 57 okulda görev yapan 66 bay ve 33 bayan öğretmene anket uygulanmıştır.Araştırmada öğretmen anketinden elde edilen veriler ışığında, öğretmenler programın  eksikleri olduğunu ve düzenlemeler gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda program geliştirme uzmanlarına ve öğretmenlere bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Ortaöğretim,Coğrafya,Öğretmen, Programı

ABSTRACT

The new geography curriculum brought about some problems throughout the country as it was introduced without any pilot study. For this reason, the present research aimed to investigate secondary school geography teachers’ reflections on the new curriculum. This is a quantitative research using a questionnaire survey. The research covers 57 secondary schools in central Trabzon and its districts during 2005-2006 educational year(s) and the teachers involved in this research are 66 males and 33 females. The research shows that according to secondary school teachers, the new curriculum needs some certain amendments. At the end of the research, some further suggestions are presented.

Keywords: Secondary Education,Geography,Teacher,Curriculum

ABDÜLKADİR UZUNÖZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla