EDİTÖRDEN

Karadeniz, coğrafi konumuyla başlangıçtan bu güne sayısız siyasi, sosyal ve kültürel hareketlere sahne olmuş, dünyanın kendine has özellikler taşıyan ender havzalarından biridir. İlk çağlardan itibaren; Roma ve Karadeniz’in kuzeyindeki kavimler, daha sonra Karadeniz’i çevreleyen coğrafyalarda kurulmuş Türk devletleri, 13 ve 20. yüzyıllar arasında da Osmanlı Devleti ve Rusya bölgedeki her türlü hadiseyi etkileyen güçler arasında sayılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde, özellikle 1774’ten sonra uluslararası deniz taşımacılığına ve ticaretine açılmasıyla Karadeniz’i çevreleyen coğrafya, 19. yüzyılda uluslararası aktörlerin hesaplaşma alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda bölgedeki İngiliz-Rus nüfuz mücadelesi açıklanmaya değerdir.

Bölge tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi olarak Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi ve yerine üniter nitelikli Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, 20. yüzyıl boyunca uluslararası ilişkilerde istikrarın sağlanmasında belirleyici bir özelliğe sahip olmuştur.

Soğuk savaş döneminin bitmesi ile bölge yeniden değişik nüfuz mücadelelerinin içine çekilmektedir. Geçen yüzyılın başında keşfedilen uluslararası zenginlikleri ve özellikle Orta Asya Türk devletlerinin enerji kaynaklarının Karadeniz havzası yoluyla dünya pazarlarına taşınması isteği, Karadeniz ve dolayısıyla Türkiye’yi bu stratejik olgunun merkezine koymaktadır.

2006 yılının sonbaharında yayımlanan ilk sayısıyla okurlarıyla buluşan Karadeniz İncelemeleri Dergisi (KİD), bugüne kadar düzenli olarak yayılmadığı 21 sayı ile on yılı geride bırakarak Karadeniz havzasına dair önemli bir koleksiyona erişmiştir. Karadeniz havzasında yer alan ülke veya bölge konulu tarih tabanlı olarak sosyoloji, antropoloji, ekonomi, diplomasi vb. alanlardaki çalışmaları içeren dergimiz; gerek ülkemizin gerekse yabancı bilim insanlarının bölgeye dair ürettikleri bilimsel makalelerle bu alanda ciddi bir veri tabanı oluşturacak düzeye erişmiş, alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlamıştır.

Trabzon’da 1999 yılında kurulan ve Karadeniz bölgesine dair yüzü aşkın bilimsel esere imza atan Serander Yayınevi tarafından akademik dünyaya katkı sağlamak üzere Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Karadeniz İncelemeleri Dergisi, bilimsel bir dergide bulunması gereken her türlü kriteri taşıyarak bilim camiasında aranan, izlenen ve referansta bulunulan bir yayın haline gelmiştir. Uzun zamandan beri TÜBİTAK ULAKBİM ile ulusal ve uluslararası kimi indeksler tarafından taranan bir akademik süreli yayın olma niteliği kazanmıştır.

Bununla birlikte bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli bir görev üstlenen Karadeniz İncelemeleri Dergisi, aynı zamanda bölgeyle ilgilenen uluslararası bilgi merkezlerinin de başvuru kaynaklarından birisi olma yolunda çabalarını sürdürmektedir. Hiç kuşku yok ki bunun için Karadeniz havzası üzerinde bilimsel araştırma yapan ve yapacak olan bilim adamlarının desteğine ve güvenine ihtiyaç duyulacağı açıktır.

Bu duygu ve düşünceler içinde Karadeniz İncelemeleri Dergisi’nin 22. sayısıyla sizlerle buluşmaktan onur duyar, katkı ve desteğinizi esirgememenizi dileriz.

                                                              Prof. Dr. Mesut ÇAPA

                                                                                     Editör