TACEDDINOĞULLARI: A POST-SELJUKIAN ERA BORDER COUNTRY IN NORTHEAST ANATOLIA – SELÇUKLU SONRASI KUZEYDOĞU ANADOLU’DA BİR UÇ BEYLİĞİ: TACEDDİNOĞULLARI

 SAİT KOFOĞLU

ÖZ

Taceddinoğulları Beyliği, Orta Karadeniz sahilinde Bafra ve Ordu arasında, güneyde ise Niksar’ın da bulunduğu saha üzerinde, XIII. Yüzyılda Moğol istilası önünden kaçarak Anadolu’ya gelen Oğuzların Üç-Ok koluna mensup Çepniler tarafından kurulmuş bir beyliktir. Kaynaklara göre, Türkiye Selçukluları tarafından Hristiyanlara karşı sınırların korunması amacıyla Canik bölgesine yerleştirilen Çepni beylerinden Emir Taceddin’in kurduğu bu beyliğin merkezi Niksar’dı.

Anahtar Sözcükler: Tacedinoğulları Beyliği, Karadeniz, Bafra, Ordu, Niksar, Anadolu, Oğuzlar, Çepniler

 ABSTRACT

Taceddinoğulları Emirate was founded by Çepnis, a branch of the Üç-Ok Oghuz, who fled into Anatolia in the 13th century before the Mongol invasion. It occupied an area between Bafra and Ordu on the black sea cost and included Niksar on its southern side. According to accounts, the founder of the emirate, Taceddin, was a Çepni who had been charged by the Seljuks of Rum with the duty of guarding the frontier in Canik against the Christians. The center of the emirate was Niksar.

Keywords: Taceddinoğulları Emirate, Black Sea, Bafra, Ordu, Niksar, Anadolu, Oğuzlar, Çepniler

SAİT KOFOĞLU

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla