KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ

Journal of Black Sea Studies

HAKEMLİ AKADEMİK DERGİ

 Sahibi / Owner

Serander Yayınevi Adına

Sema USTA

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Okt. Veysel USTA

Karadeniz İncelemeleri Dergisi;

Hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. İzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

 

Yazışma Adresi / Correspondence Address

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Serander Yayınevi, Gazipaşa Mahallesi,

Uzun Sokak, No: 5/3

Ortahisar-Trabzon / TÜRKİYE

Tel: 0533 421 70 02

Web: www.kainder.com

e-posta: karadenizincelemeleridergisi@yahoo.com.tr

Dizgi / Typed by

Serander Yayınevi/TRABZON

Baskı / Printed by

Eser Ofset

Tel: 0462 321 53 38 TRABZON

ISSN: 2146-4642

Abone Bedeli / Subscription Rate

Kurum/Institutional: 60 TL (USD 30)

Normal/Normal: 50 TL (USD 25)

Fiyatı/Price: 30 TL (USD 10)