Son Sayı
 • KİD 28 JENERİK tarafından : Kasım 6, 2020

  ... Devamı...

 • TRABZON’DA TÜTÜN TÜCCARI (1826-1827)-TOBACCO TRADER tarafından : Kasım 6, 2020

  ÖZ Makale, 1826-1827 tarihli ve 23361 numaralı tütün gümrüğü defterine dayanarak hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti, Asakir-i Mansure Ordusu’na yeni gelir kaynakları bulmak amacına dönük olarak 1826’da, gümrükler de dahil olmak üzere ülke genelinde alınıp satılan tütünün vergi ... Devamı...

 • BASINDAKİ BİLGİLER IŞIĞINDA İLK KADIN tarafından : Kasım 6, 2020

  ÖZ Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için bir çok yenilik gerçekleştiren Atatürk, Türk kadınının Cumhuriyet idaresinde hak ettiği yeri elde etmesi için çalışmıştır. 1926 yılında Medeni Kanun’la yeni haklar edinen, 1930’da Belediye seçimlerine katılma, ... Devamı...

 • BAĞIMSIZLIĞININ İLANINDAN SONRA AZERBAYCAN HEYETLERİNİN tarafından : Kasım 6, 2020

  ÖZ 1917 tarihinde Çarlık rejiminin yıkılması ve beraberinde Kafkasyalarda meydana gelen gelişmeler, Bakü başta olmak üzere, Azerbaycan’ı da derinden etkilemişti. Brest-Litovsk Antlaşması’ndan sonra Türk Ordusu’nun Kafkasya’ya ilerlemesi ve İstanbul’da bağımsızlığını yeni kazanmış Kafkas Cumhuriyetleri’nin üyeleri ile ... Devamı...

 • OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DOĞU KARADENİZ SINIRINDA tarafından : Kasım 6, 2020

  ÖZ 1838 yılında Osmanlı Devleti’nde kurumsal hale getirilen karantina idaresi, kısa sürede taşraya yaygınlaştırılarak geniş bir teşkilat haline getirilmişti. Batum, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Rus Çarlığı ile Doğu Karadeniz’deki sınır kentlerinden biri olması sebebiyle özel bir ... Devamı...