Son Sayı
 • OSMANLI DEVLETİ KIRSALINDA İKTİSADÎ ÖRÜNTÜLER tarafından : Kasım 30, 2018

  ÖZ Bu araştırma, Trabzon Kazası’ndaki koyun sahipleri ile koyun sayılarını gösteren 1722 tarihli bir “ağnam defterinden” esinlenmiştir. Araştırmada Anadolu’daki tarım ve hayvancılık kültürünün Osmanlı boyutu genel hatlarıyla değerlendirilmiş, devlet-köylü ilişkileri ile servet edinme biçimlerine de kısmen ... Devamı...

 • 1 NUMARALI TRABZON AHKÂM DEFTERİ’NDE tarafından : Kasım 30, 2018

  ÖZ Divan-ı hümayun, Osmanlı Devleti’nin en üst idarî ve yargı birimiydi. Divan’da müzakere edilerek karara bağlanan meseleler çeşitli defter serilerine yazılırdı. Bu defter serilerinden biri de 1742’de ortaya çıkan Eyalet Ahkâm defterleridir. Eyalet Ahkâm ... Devamı...

 • II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE TRABZON’DA tarafından : Kasım 30, 2018

  ÖZ Osmanlı coğrafyasında emeğin istihdam alanı ile iş arayanların bulunduğu yerler birbirinden farklı idi. Bu durum gurbetçiliği tetiklemekteydi. Rumeli’de geçim sıkıntısı çekenler İstanbul’un yanı sıra hasat vakti Yunanistan, Bulgaristan, Romanya kırsalına gidiyorlardı. Doğu ve Güneydoğulular rızıklarını ... Devamı...

 • XIV. ASIR DOĞU KARADENİZ TARİHİNDEN tarafından : Kasım 30, 2018

  ÖZ Giresun kesiminde XIV. asrın başlarında yoğun faaliyette bulunan Türkmenlerin sahil bölgelerine inerek askeri yapılanmalar oluşturdukları bilinmektedir. Bu makalede, Giresun’a yönelik olarak akın faaliyetinde bulunan ilk Türkmen beyi Kuşdoğan’ın gerek isminin tesbiti gerekse faaliyetleri hakkında ne ... Devamı...

 • XX. YÜZYILDA CANİK (SAMSUN) SANCAĞINDA tarafından : Kasım 30, 2018

  ÖZ Yer adları, o topraklar üzerinde yaşayanların, vatanı olduğunu ve kültürel özelliklerini yansıtan önemli bir belgedir. Dolayısıyla dünyanın değişik coğrafyalarını yurt edinen Türkler, hâkim oldukları topraklara kendi kültürlerinin özelliklerini gösteren yer adlarını vermişlerdir. Bu durum, Osmanlı ... Devamı...