Son Sayı
 • Kid 29 Jenerik tarafından : Kasım 26, 2021

  http://www.kainder.com/wp-content/uploads/2021/11/KİD-29-1-10-jenerik.pdf ... Devamı...

 • İSVEÇ KRALI XII. KARL’IN OSMANLI tarafından : Kasım 26, 2021

  ÖZ İsveç Kralı XII. Karl’ın memleketinden yıllarca uzakta geçen savaşlarla ve maceralarla dolu hayatı kuşaklar boyu tarihçilerin ilgisini çekmiş, hatta Türkiye’den de Ahmet Refik Altınay ve Akdes Nimet Kurat gibi araştırmacılar da bu konuda çalışmışlardır. Ancak ... Devamı...

 • TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TRABZON’DA KAMU GÖREVLİLERİ tarafından : Kasım 26, 2021

  ÖZ Osmanlı kamu idaresinde tarihi süreçte büyük değişimler olmuştur. Bu süreci geleneksel ve modern olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Geleneksel dönemde toplum askerî ve reaya olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Bununla beraber her iki unsur arasında geçişgenlik vardı. ... Devamı...

 • OSMANLI TAŞRASINDA YAŞAMIŞ BİR YENİÇERİ: tarafından : Kasım 26, 2021

  ÖZ yüzyıldan itibaren Osmanlı dünyasında mecmuaların kullanımının arttığı bilinmektedir. Fakat mecmua ve benzeri nüshalar üzerine yapılan çalışmaların, edisyonlar da dahil olmak üzere, bir hayli kısıtlı olduğu malumdur. Halbuki bu tarz nüshalar yardımıyla Osmanlı dünyasında yaşamış ... Devamı...

 • XVIII. YÜZYILDA BATUM SANCAĞI’NDA EŞKIYALIK tarafından : Kasım 26, 2021

  ÖZ XVI. yüzyılda yapılan Kafkasya ve Gürcistan seferleri sonucunda Osmanlı Devleti hâkimiyeti altına girmiş olan Batum, XVIII. yüzyılda Rusya ve İran arasındaki mücadele sahalarından biri olmuştur. Rusya’nın, Karadeniz kıyılarında Osmanlı Devleti’ne ait Faş, Anapa ve Kemhal ... Devamı...