MOSKOVA ANTLAŞMASI SONRASI BATUM’DA RUS VE GÜRCÜLERİN YAPTIKLARI DÜZENLEMELER (1921–1925) – THE REGULATIONS WHICH WERE DONE IN BATUMI BY THE RUSSIANS AND THE GEORGIANS AFTER THE TREATY OF MOSCOW (1921–1925)  

ZEHRA ARSLAN

 ÖZ

16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması ile T.B.M.M. Hükümeti, Batum’un Gürcistan’a ait olduğunu, bazı şartlar altında kabul etmiş ve daha sonra yapılan Kars Antlaşması ile bu durum teyit edilmiştir. Gürcistan ilk zamanlar Antlaşma metinlerine tamamıyla riayet etmiş, Batum’daki Türk halkının kültürel gelişimlerine engel olacak bir tavır göstermemiştir. Fakat bu durum 1925 yılından sonra değişmeye başlamıştır. Türkiye ise Batum’la mümkün olduğunca münasebetlerini sürdürmüş, burada yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiştir.

Anahtar Sözcükler: Batum,  Rusya, Gürcistan

 ABSTRACT

By the Treaty of Moscow dated 16th March 1921, the Turkish National Assembly accepted that Batumi was belonged to Georgia and this situation was confirmed later by the Treaty of Kars. Georgia, at the beginning, observed all the conditions of the agreements and respected the cultural rights of the Turkish population in Batumi. However, this situation changed after 1925. Turkish Republic, on the other hand, continued her interest in Batumi and followed the developments in the region.

Keywords: Batumi, Russia, Georgia,

ZEHRA ARSLAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla