XIII-XV. YÜZYIL BİZANS TARİHÇİLERİNİN TRABZON İMPARATORLARI HAKKINDA KULLANDIKLARI İFADELER – TITLES USED BY THE BYZANTINE CHRONICLERS FOR THE EMPERORS OF TREBIZOND DURING XIIITH AND XVTH CENTURIES

 MURAT KEÇİŞ

ÖZ

1204 yılında İstanbul’un Latinler tarafından işgalinden kısa bir süre önce, I. Andronikos Komnenos’un (1183-1185) torunları Aleksios ve David Komnenos, halaları Gürcü kraliçesi Thamara’nın verdiği destek ile Trabzon’u ele geçirerek Trabzon İmparatorluğu’nu kurdu. İstanbul’un düşmesinin ardından ise I. Theodoros Laskaris (1204-1222) İznik’te, Angelos hanedanının bir diğer temsilcisi Mikhail Dukas, Epir’de kendi hâkimiyetlerini kurdular. Bu devletlerin temel hedefi İstanbul’da Bizans İmparatorluğunu ihya etmekti. Bununla birlikte yalnızca Trabzon ve çevresindeki çok kısıtlı bir bölgede de olsa Bizans’tan daha uzun süre varlığını devam ettiren Trabzon İmparatorluğu hükümdarları, İmparatorluk unvanı üzerinde hak iddia etmeyi sürdürdüler. Bu makalede XIII-XV. yüzyıl Bizans kaynaklarının Trabzon İmparatorlarının meşruluğuna bakışları değerlendirilecektir.

 Anahtar Sözcükler: Bizans, Trabzon İmparatorluğu, Komnenoslar

  ABSTRACT

Just after the fall of Constantinople by the Latins in 1204, the grandsons of Andronikos Kommenos, Alexios and David Kommenos, having taken the support of their aunt, the Georgian queen Thamara, captured Trebizond and afterwards established the empire of Trebizond. On the other hand, after the conquest of Constantinople, while Theodoros Laskaris (1204-1222) prevailed over İznik, Mikhail Dukas, another representative of Angelos Dynasty, had a sovereign over Epir. The main idea of these states was the restoration of Byzantine Empire in Constantinople. Besides, although it happened to be a limited area around and the vicinity of Trebizond, the kings of the Empire of Trebizond which continued to exist longer than Byzantium Empire, maintained their claims over the imperial crown for itself. In this article, we shall evaluate the legality of the emperors of Trebizond by taking into account Byzantium sources between XIIIth and XVth centuries.

 Keywords: Byzantine Sources, The Empire of Trebizond, XIIIth-XVth Centuries.

MURAT KEÇİŞ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla