TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ YILLARINDA TRABZON RUS KONSOLOSLUĞU

MESUT ÇAPA

 ÖZ

TBMM’nin açılmasından hemen sonra Sovyet Rusya ile iyi ilişkiler kurulmaya çalışıldı. 1920 yılı sonlarına doğru her iki ülkede konsolosluklar ve elçilikler açılmaya başlandı. Ali Fuat Cebesoy’un Moskova Büyükelçiliğine atanması ve Moskova Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Sovyetler de Ankara’ya elçilik heyeti gönderdiler. Türk-Sovyet dostluk ilişkileri çerçevesinde Trabzon’da da Sovyet Konsolosluğu açıldı. 1920–1925 tarihleri arasında Ali Oruc Bağırov ve Aron Samoiloviç Sovyetlerin Trabzon konsolosları olarak görev yaptılar. Bu makalede, Sovyet Konsolosluğunun Trabzon’da resmi makamlar ve halkla münasebetleri ele alınmaktadır. Ayrıca Konsolosluk faaliyetlerinin Ankara’daki yansımalarına da yer verilmektedir.

 Anahtar Sözcükler: Trabzon Rus Konsolosluğu, Ali Oruc Bagirof, Aron Samoiloviç

ABSTRACT

The National Assembly of 1920 aimed to establish good relations with the Soviets soon after its opening. Towards the end of 1920 both in Turkey and in Soviet Russia consulates and embassies were opened. After Ali Fuat Cebesoy’s appointment as Moscow ambassador and Moscow agreement, the Soviets also sent their envoy to Ankara. In connection with Turkish-Soviet peace agreement a consulate was also opened in Trabzon. Between 1920-1925 Ali Oruç Bagırov and Aron Samoiloviç were appointed as the Soviet consuls of Trabzon. In this article we try to investigate the relations of Trabzon Soviet consulate with the people of Trabzon and official positions. In addition to that we will also deal with the echoes of the activities of Trabzon consulate in Ankara.

Keywords: Trabzon Soviet Consulate, Ali Oruç Bagirof, Aron Samoiloviç

MESUT ÇAPA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla