TRABZON İSKENDER PAŞA VAKFI

 ÜMİT KILIÇ

 ÖZ

İskender Paşa, 1512–1533 yılları arasında Trabzon’da dört defa valilik yapmış, bu süre zarfında şehrin imarına yönelik birçok eser yaptırmıştır. Son valilik dönemine tesadüf eden 1531’de, bu eserleri havi bir vakıf tesis etmiştir. Bu çalışma, Trabzon’da bulunan İskender Paşa vakfının, XVI. ve XIX. yüzyıla ait idari ve sosyo-ekonomik yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler; Trabzon, Vakıf, İskender Paşa.

ABSTRACT

Iskender Pasha became the governor of Trabzon four times between the years of 1512-1533. During this period, he had several architectural buildings built. In 1531, when he became the governor for the last time, he established a waqf consisting of these buildings. This study explores governmental and socio-economic structure of the Iskender Pasha waqf in Trabzon in the 16th and 19th centuries.

Keywords; Trabzon, Waqf, Iskender Pasha.

ÜMİT KILIÇ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla