SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA’NIN KARADENİZ POLİTİKASI

TİMUÇİN KODAMAN

 ÖZET

Tarih boyu önemini koruyan Karadeniz, Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel güçlerin en fazla mücadele ettiği alanlardan biri olmuştur. 1991-93 yılları arasında Rusya’nın izlediği izolasyonist politikanın, 1993 sonrasında yerini eski Sovyet coğrafyasında etkili olmaya yönelik politikalara bırakması Rusya’nın Karadeniz politikasını da bütünüyle değiştirmiştir. Romanya ve Bulgaristan’ın NATO ve AB üyeliği sonrasında Batı’nın bölgede artan etkisi Moskova’yı daha tepkisel politikaya yöneltmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Karadeniz, ABD, NATO

ABSTRACT

The Black Sea, which has maintained its importance throughout the history, has been one of the most conflicted regions among the global powers during the post-Cold-War period. Russia’s isolationist policies between 1991 and 1993 were replaced by the policies which aimed at being influential in the old Soviet geography after 1993. This resulted in a complete change in Russia’s Black Sea policies. Rumania and Bulgaria’s memberships to the European Union and NATO, and the increasing Western influence in the region led Russia to develop more reactive policies.

Keywords: Russia, Black Sea, USA, NATO

TİMUÇİN KODAMAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla