TRABZON İSKENDER PAŞA CAMİİ: FİZİKSEL GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME

ÖMER İSKENDER TULUK

 ÖZET

Trabzon’un en önemli camilerinden birisi olan İskender Paşa Camii, günümüzde sergilediği plan şemasıyla farklı dönemlerde yapılmış genişletme çalışmalarının izlerini taşımaktadır. Bu çalışmada, tarihsel kaynaklar, Osmanlı cami mimarisinin karakteristik planlama anlayışı ve yerinde gözlemler yardımıyla söz konusu yapının fiziksel gelişim süreci ortaya konmuş ve orijinal yapı üzerine restitüsyon planları oluşturulmuştur. Buna göre yapının orijinal biçimi tek üniteli bir plan şemasına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: İskender Paşa Camii, Trabzon, Fiziksel değişim, Restitüsyon planı

ABSTRACT

İskender Paşa Mosque is one of the most important Ottoman mosques in Trabzon. Its present plan shows some expansion attempts carried out in different periods. In this study, using historical sources, considering the conception of the architectural characteristics of Ottoman mosques and making observations in the mentioned mosque, the physical development of the building is shown. After that we have constructed restitution plans on the original building. As a result we have reached the conclusion that the original shape of the building has a unitary plan schema.

Keywords: İskender Paşa Mosque, Trabzon, Physical modification, Restitution plan

ÖMER İSKENDER TULUK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla