• SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA’NIN KARADENİZ POLİTİKASI tarafından : Nisan 1, 2017

    TİMUÇİN KODAMAN  ÖZET Tarih boyu önemini koruyan Karadeniz, Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel güçlerin en fazla mücadele ettiği alanlardan biri olmuştur. 1991-93 yılları arasında Rusya’nın izlediği izolasyonist politikanın, 1993 sonrasında yerini eski Sovyet coğrafyasında etkili olmaya yönelik politikalara bırakması Rusya’nın ... Devamı...