CUMHURİYET DEVRİNDE BİR MİLLİ SANAYİ ÖRNEĞİ: TRABZON ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU

MURAT KÜÇÜKUĞURLU

 ÖZET

1925’te kurulan Trabzon Elektrik Şirketi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında özel teşebbüs eliyle gerçekleştirilen ilk sanayi hamlelerinden birisiydi. Şirketin Anadolu’nun doğusunda ve tamamen Trabzonlu tüccarlar tarafından kurulması ayrıca önemliydi. Dolayısıyla genç Türkiye Cumhuriyeti ve Trabzon için oldukça önemli olan şirket, zor da olsa Trabzon ve Akçaabat’a elektrik üretmeyi başardı. Üretim aşamasına gelinceye kadar şirketin başından geçen sıkıntılar ve mali problemler ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de sanayileşmenin önündeki engellerin bir özeti olarak dikkat çekiciydi.

Anahtar Kelimeler: Trabzon, elektrik, şirket, tüccar, sanayi

ABSTRACT

Trabzon Electric Company, which was established in 1925 was one of the first private enterprise attempts in industry in the beginning of Turkish Republic. It is also important to note that the company was established by the traders of Trabzon. The company, with some difficulties, succeeded in producing electricity in Trabzon and in Akçaabat. The company, until the time of electric production, suffered from many difficulties and financial problems. These facts were the summary of the barriers Turkish industry faced in the early period of Turkish Republic.

Keywords: Trabzon, electric, company, merchant, industry

MURAT KÜÇÜKUĞURLU

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla