ANKARA RADYOSU’NDA HALKEVLERİ SANAT VE FOLKLOR SAATİ VE TRABZON HALKEVİ PROGRAMI – COMMUNITY CENTRE PROGRAMS ON THE ARTS AND THE TRABZON COMMUNITY CENTRE FOLKLORE PROGRAMS IN ANKARA RADİO BETWEEN 1942-1946

MESUT ÇAPA

ÖZ

Ankara Radyosu’nda 1942-1946 yılları arasında, on beş günde bir yarım saatlik Halkevleri Sanat ve Folklor Saati programı yayınlanmıştır. Halkevlerince hazırlanan bu programlarda, mahallî sanatçılar yörelerinin tarih, müzik ve folklor örneklerini tanıtmışlardır. Başta Adana Halkevi olmak üzere Konya, Sivas, Urfa, Niğde, Alaşehir, Kütahya, Elazığ ve Yozgat Halkevleri Ankara’da etkinliklerde bulunmuşlardır. Trabzon Halkevi de hazırladığı programı 1946 yılı Şubat ayında Ankara’ya göndermiştir. Ancak bu tarihlerde, muhtemelen programın kaldırılması üzerine, Trabzon Halkevi Sanat ve Folklor Gecesi’nin yapılamadığı anlaşılmaktadır. Makalenin sonunda, Trabzon folkloru açısından önemli bir belge niteliğindeki bu program taslağına yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Halkevleri, Trabzon Halkevi, Ankara Radyosu, folklor saati, folklor gecesi.

ABSTRACT

In Ankara Radio, between 1942-1946, a Community Centre Arts and Folklore program was on broadcast for half an hour fortnight. Organized by the Community Centre, local artists presented historical, musical and folkloric elements of their regions in these programs. First, The Adana Community Centre and then,  Sivas, Urfa, Niğde, Alaşehir, Kütahya, Elazığ and Yozgat Community Centers held some cultural activities in Ankara. The Trabzon Community Centre sent its program to Ankara in February, 1946, but in the same year the programs were removed from the broadcast schedule. That is, it can be said that The Trabzon Community Centre ceased to organize events concerning the Arts and Folklore. The draft of this program, an important document in terms of Trabzon folklore, is included in this study as well.

Keywords: Community Centers, Trabzon Community Centre, Ankara Radio, Folklore time, Folklore night.

MESUT ÇAPA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla