ŞER’İYE SİCİLLERİNE GÖRE 18. YÜZYILIN BAŞLARINDA TRABZON’DA YARALAMA VE CİNAYET VAKALARI – THE ASSAULT AND MURDER CASES IN TRABZON IN THE EARLY 18TH CENTURY KADHI COURT REGISTERS

EYYUB ŞİMŞEK

 ÖZ

Trabzon gibi uluslararası ticaret yollarının önemli güzergâhlarından olan bir şehirde, suç olgusu bugüne kadar pek incelenmemiştir. Suç, kavram olarak geniş bir anlam yelpazesine sahip olup, bu çalışmada on sekizinci yüzyılın başında Trabzon’da meydana gelip, mahkeme kayıtlarına yansıyan yaralama ve cinayet olayları ele alınmıştır. Özellikle şehrin ticari kalbi sayılabilecek olan çarşısı bu vakaların en sık rastlandığı yer olarak da tespit edilmiştir. Bunun temel sebebi olarak; yaşanan ticari hareketliliğe rağmen, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Cinayet, Yaralama, Şer’iye Sicilleri.

ABSTRACT

Although Trabzon (Trebizond) was one of the important international trade centers, crime as a phenomenon in this city has not been analysed so far. When considered as a concept, crime has a wide range of meanings. In this study, however, the assault and murder cases at the time are investigated and revealed with particular reference to the registers and official accounts of Kadhi Court in Trebizond. Çarşı (The Marketplace), the commercial centre of the city, is seen to have frequently been involved in this kind of crime because of the lack of security precautions.

Keywords: Trebizond, Murder, Assault, Registers of Kadhi Court.

EYYUB ŞİMŞEK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla