Cumhuriyet Dönemi Millî İktisat Uygulamalarına Bir Örnek: TRABZON LİMAN İŞLERİ İNHİSARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ – AN EXAMPLE OF THE REPUBLICAN ERA NATIONAL ECONOMY POLICIES: “TRABZON PORT UTILITIES MONOPOLY INC.”

RAHMİ ÇİÇEK

ÖZ

Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra, milli mücadelenin önderleri cephede kazanılan savaşın sürekliliğinin ancak ve ancak ekonomik ve eğitim alanında kazanılacak savaşlarla mümkün olacağını düşünüyorlardı. Bu makalenin konusu, milli mücadele önderlerinin “misak-ı iktisadi” olarak adlandırdıkları, ekonomik savaşın 1923-1937 döneminde Trabzon’da kurularak faaliyet gösteren “Trabzon Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi” deki yansımalarını ele almaktadır. Devletin kurumları ile liman işlerini eskiden beri yürüten sandalcı esnafı ile Trabzon’un ileri gelen bazı sermayedarların katılımı ile oluşturulan şirketin, kuruluşu, faaliyetleri ve feshi konularını ele almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Milli İktisat, Trabzon, Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi, Liman

 ABSTRACT

After War of Independence, the founding leaders of the Republic, started a national struggle since the victories at the battleground should be consolidated by further economic and educational reforms. According to the leaders of national struggle, the Economic Pact in this era should be conceived as an economic war. “Trabzon Port Utilities Monopoly Turkish Joint Stock Company” was established in the 1923-1937 period in line with the economic war. This paper reveals how different groups such as the government agencies, the boatmen working at port for long, the leading merchants in the town and the important shareholders were brought together to establish this company and reviews the activities of the company and its eventual closure.

Keywords: Trabzon, National Economics, Port Utilites, Monopoly Tukish Joint Stock Company, Port

RAHMİ ÇİÇEK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla