Trabzon’da Dere Islahına İlk Örnek:  DEBBAĞHANE VE ZAĞNOS DERELERİNİN YÜZ YIL ÖNCEKİ HİKÂYESİ – The first example of stream improvement in Trabzon: THE STORY OF DEBBAĞHANE AND ZAĞNOS STREAMS A CENTURY AGO

 MELEK ÖKSÜZ

ÖZ

Doğu Karadeniz Bölgesindeki yerleşim merkezleri, dağların derin vadiler oluşturarak denize dik olarak indiği coğrafyanın kısmen düzlük alanlarında kurulmuştur. Trabzon antik kent merkezi de Debbağhane ve Zağnos dereleri arasındaki düzlük yükselti üzerinde kurulmuştur. Bu coğrafi yapı, bol yağış alan yörede iskân ve şehirleşme açısından çeşitli güçlüklere neden olmaktadır. Bu makalede 13 Kasım 1909 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu meydana gelen can ve mal kaybı üzerine Debbağhane ve Zağnos derelerinin ıslahı çalışması ele alınmıştır. Konunun en dikkat çekici yönü, ıslah çalışması hakkında hazırlanan raporda yer alan önerilerin, aradan 100 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen şehir plancıları tarafından yeni fark edilmiş olmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Zağnos ve Debbağhane Dereleri, Islah Çalışmaları.

 ABSTRACT

The settlement areas in Eastern Black Sea region were established on very rare flat areas. The ancient city center of Trabzon was established on the high flat area which was situated between the streams of Debbağhane and Zağnos. This geographical structure, however, causes a lot of problems in terms of settlement. In this article we will investigate the improvement works which were done in and around the Debbağhane and Zağnos streams after the flood of 1909 which caused loss of life and property. The interesting point of this subject is that the city planners have recently been aware of the suggestions made by the authorities after the 1909 flood.

Keywords: Trabzon, Zagnos and Debbaghane streams, Improvement works.

MELEK ÖKSÜZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla