TRABZON EYALETİNDE YURTLUK-OCAKLIK SURETİYLE ARAZİ TASARRUFUNA SON VERİLMESİ (1847-1864) – THE END OF THE YURTLUK-OCAKLIK LAND POSSESSION IN THE PROVINCE OF TRABZON (1847-1864)

ÖMER TORAMAN

ÖZ

Gecikmeli de olsa Tanzimat’ın 1847’den itibaren Trabzon eyaletinde uygulanmaya başlaması ile yurtluk-ocaklıkların hazine tarafından zapt edilmesi, Tanzimat’ın bir gereği idi. Trabzon’un o dönemdeki hassas konumu da göz önüne alınarak, bu kaidenin tedricen uygulanmasına karar verilmiştir. Bu tutum ile yurtluk-ocaklıklara, zaman içerisinde, hazine tarafından el konulmuş ve hak sahiplerine maaş bağlanması yoluna gidilmiştir. Böylece modern mali merkeziyetçiliğe ters düşen bir yapı tasfiye edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tanzimat, Trabzon, Yurtluk, Ocaklık

 ABSTRACT

Beginning from 1847 Tanzimat reforms implemented in Trabzon province and Yurtluk-Ocaklık lands were taken to the possession of the central treasury. This was one of the conditions of the Tanzimat reforms. Due to the sensitive situation in Trabzon this condition was implemented gradually and the land owners were given salary by the government. This was one of the examples of the modern centralistic fiscal system

Keywords: Tanzimat, Trabzon, Yurtluk, Ocaklık.

ÖMER TORAMAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla