AHKÂM DEFTERLERİNE GÖRE TRABZON VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK  (1742–1760) – THE SECURITY IN AND AROUND TRABZON ACCORDING TO AHKÂM DEFTERS (1742-1760)

 TEMEL ÖZTÜRK

 ÖZ

Tarihi süreçte önemli bir sosyal olgu olarak değerlendirilen güvenlikle ilgili bu çalışmada, 1742–1760 yıllarını kapsayan Trabzon ahkâm defterinin birincisine göre şehir ve çevresinde güvenliğin nasıl sağlandığı ortaya konulacaktır. Bu süreç içerisinde öncelikle Divan-ı Hümayun’dan güvenlikle ilgili çıkan hükümlerin kaydedildiği Ahkâm Defterleri hakkında genel bir açıklama yapılacak, akabinde Trabzon’un ilk ahkâm defterindeki asayişle ilgili kayıtlar değerlendirilecektir. Bu aşamada güvenliği bozucu faaliyetler tespit edilerek, eyalette bunlarla nasıl mücadele edildiği izah edilecektir. Bu mücadele sırasında görevlilere düşen sorumluluklar da açıkça belirtilecektir. Sonuçta ise çalışmanın diğer bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınan Trabzon’da güvenliğin temel hususiyetleri belirtilerek sosyal açıdan kısa bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Güvenlik, Ahkâm Defterleri.

ABSTRACT

In this study, according to the first Ahkam Defter of Trabzon, we will try to explain how security measures were provided and implemented in Trabzon. We will first give some information about the decrees sent from the Imperial Council concerning security matters. After that we will look at the decrees involved security in the first Ahkam Defter. Here we will mention the activities which harmed security and how the authorities reacted against the disorders. In the end we will evaluate the whole matter in regard to social life in Trabzon.

 Keywords: Trabzon, Security, Ahkâm Defters.

TEMEL ÖZTÜRK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla