• TRABZON TİCARET MEKTEBİ (1924-1927) – TRABZON TRADE HIGH SCHOOL (1924-1927) tarafından : Nisan 3, 2017

    MESUT ÇAPA  ÖZ Trabzon Ticaret Mektebi 18 Nisan 1924 günü Ticaret Vekâleti’ne bağlı olarak açıldı. İlk müdürü Hamamizade İhsan Bey’dir. Öğretmenleri İstanbul Yüksek Ticaret Okulu öğretmenler kurulunca seçildikten sonra Ticaret Vekâleti’nce atanmıştır. Okul 1927-1928 öğretim yılında Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Okulun ... Devamı...