XVI – XVII. YÜZYILLARDA TONYA VE ÇEVRESİNDE İSKÂN BİRİMLERİ VE NÜFUS

ÖZ

“XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Tonya ve Çevresinde İskân Birimleri ve Nüfus” adlı makalemizde bugünkü Tonya ilçesinin ilk yerleşim birimlerini oluşturan yerlerin neler olduğu, bu iskân birimlerinin ne zaman kurulduğu ve buralara yerleşen nüfusun ne kadar olduğu Tapu Tahrir ve Avârız Defterlerine dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bölge ile ilgili yapılan çalışmalar da değerlendirilmiştir. Tonya ve yakın çevresindeki nüfusun yükseliş ve düşüşüne neden olan olayların neler olduğu tespite çalışılmıştır. İskân birimlerinde yaşayan halkın kişi ve baba adlarından hareketle Çepni ve diğer Türkmen boylarıyla bir ilişkisinin olup olmadığı değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Tonya, İskân, Nüfus, Adlar, Çepni

 

 ABSTRACT

This paper aims to explore the first settlements in the town of modern Tonya, when these settlements were established, and the population at that time based on Land Registry and Avarız Books (a book of tax records). In addition, this study peruses research conducted about the region. It also reveals the reasons for decreases and increases in the population of Tonya and its districts. Finally, this study attempts to investigate if there were any relationships between the local people and the Chepni and other Turkic tribes based on the names of settlers and their fathers.

Keywords: Tonya, Settlement, Population, Names, Çepni.

M. HANEFİ BOSTAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla