18. YÜZYIL TRABZON’UNDA NAMAZ İBADETİNİN ÖNEMİ VE İMAMLAR / THE SIGNIFICANCE OF THE PRACTICE OF SALAH AND IMAMS IN THE 18TH CENTURY

ÖZ

18. yüzyılda Trabzon mahkeme kayıtlarına yansıyan imamlarla ilgili çeşitli meseleler ve namaz ibadeti mevzusunda yapılan uyarılara ilişkin bilgilerin irdeleneceği bu makalede, öncelikle namaz ibadetinin mahkeme sicillerinde ne şekilde yer bulduğunun yanı sıra bu ibadetin toplum hayatındaki önemine dair bilgiler verilmiştirr. Namaz ibadetinin kişisel bir ibadet olmakla birlikte Osmanlı toplum yaşantısında ayrı bir yeri olduğu da çalışmada incelenecek konulardan biridir. Diğer yandan namaz ibadetindeki merkezi yerinin yanında toplumsal rolleri de bulunan imamların mahkeme kayıtlarında tartışmalı mevzularda ne şekilde yer bulduğu da izah edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Trabzon, Kadı sicili, Osmanlı toplumsal yaşamı, namaz, imam.

ABSTRACT

This paper analyses various issues found in the court reports of Trabzon in the 18th century and the information gathered regarding cautioning in the matter of Salah. Concordantly, there will be mentions of how the practice of Salah took place in the courtroom (kadi registry) and the role of praying in social life, for Salah was not only an individual ritual like prayer but also had a special place in the Ottoman social life. This study has investigated the social aspect of “salah” and explored how imams, important figures in both at the centre of Salah practice and communal life, appeared as significant references in the controversial matters spotted in the court records.

Keywords:  Trabzon, Kadi registry, Ottoman communal living, Salah, imam.

http://www.kainder.com/wp-content/uploads/2017/06/22-59-72-miraç-tosun.pdf

MİRAÇ TOSUN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla