XIX. YÜZYIL SONLARI VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA ORDU LİMANI – AN EXAMINATION OF THE ORDU PORT BETWEEN THE LATE 19th CENTURY AND EARLY 20th CENTURY

KEMAL SAYLAN

ÖZ

Karadeniz’in uluslararası ticarete açılmasıyla birlikte XIX. yüzyıldan itibaren Karadeniz liman şehirleri dünya ticaretiyle bütünleşmeye başlamıştır. Karadeniz kıyısında küçük bir liman kasabası olan Ordu da bu gelişmelerden etkilenmiş, önceleri içe kapanık ekonomik faaliyetler sürdüren yöre, dış piyasalarla tanışarak ithalat ve ihracat yapar hale gelmiştir. Bu gelişme limandaki altyapı imkânlarının geliştirilmesini de zorunlu kılmış ve Ordu’da bir iskele inşa edilmiştir. Ayrıca Ordu’da kayıkçı esnafının mağdur olduğu bazı sorunlar da yaşanmıştır. Bu çalışma yaşanan entegrasyon sürecinde Ordu Limanı’na dair bazı tespitler yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada Karadeniz’in uluslararası ticarete açılmasıyla birlikte ticaret potansiyeli artan Ordu Limanı’nın durumu ve kazanın büyümesine etkisi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Ordu, liman, ihracat, ithalat, kayıkçı esnafı

ABSTRACT

Blacksea port-cities have started catch up with the world trade since 19th century especially with the introduction of international trade market of the Blacksea region. Being one of the Blacksea coast towns, Ordu was affected by these developments. Even though once being a closed economy, the region started to import and export after its integration with the global market. This integration made it necessary to develop infrastructure facilities, and a port was constructed in Ordu. Besides, boatman trades faced with some problems. This study aims to examine the role of Ordu port in this integration period. The study examines the situation of Ordu port, whose economic activity has increased after introduction Blacksea international trade and its impact on Ordu town.

Keywords: Ordu, port, export, import, boatman

KEMAL SAYLAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla