TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ BAĞLAMINDA TRABZON’DA MÜTEAHHİTLİĞİN SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ – INFLUENCIAL FIGURES OF THE SOCIO-ECONOMIC CHANGE IN TURKEY: CONTRACTORS

SELİM KARYELİOĞLU

 ÖZ

Bu çalışmada son yıllarda büyük bir genişleme kaydeden inşaat sektörünün ana aktörleri olan müteahhitlerin sosyo-kültürel düzeylerine yönelik bir araştırma bağlamında müteahhitliğin bir meslek olarak seçilmesindeki nedenlerin toplumsal arka planı ele alınmıştır. Bu çerçevede, Trabzon ili merkez Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren bazı müteahhitlerle anket ve derinlemesine mülakat çalışması yapılarak müteahhitliğin sosyo-kültürel arka planına yönelik bilgilere ulaşılmış, inşaat sektörü ve onun “temel icracısı” konumundaki müteahhitlerle ilgili bazı bilgi ve saptamalara yer verilmiştir. Konunun bütünlüklü biçimde ele alınması amacıyla, inşaat sektörünün küresel görünümü ile Türkiye ve Trabzon’daki genel duruma ilişkin veriler değerlendirilmiş; Trabzon özelinde, mesleğin yaygınlığının sosyal, ekonomik ve özellikle de kültürel nedenleri sorgulanarak, araştırmada elde edilen veriler ışığında bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İnşaat, Müteahhitlik, Trabzon, Konut Sektörü, Sosyal-Kültürel Dinamikler.

ABSTRACT

The current study aims to investigate the social background of the contraction business as a profession within a research context regarding the socio-cultural levels of contractors, the main figures of construction sector which has improved remarkably recent years. Within this framework, the data regarding socio-cultural back-ground of construction business were collected via questionnaire and in-depth interview from some contractors working in Ortahisar, Trabzon. Also, some findings and conclusions were reached about the construction sector and contractors, leading figures of this sector. From different points of view, the data regarding the global view of construction sector and the general situation of Turkey and Trabzon were evaluated, and in the light of the data gathered via questioning the social, economic, and particularly the cultural reasons for the popularity of that job in Trabzon context some conclusions were gained.

Keywords: Construction, Construction Business, Trabzon, Housing Industry, Socio-Cultural Dynamics.

SELİM KARYELİOĞLU

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla