“TRABZON’DA MEŞVERET” GAZETESİNE GÖRE DONANMA-YI OSMANÎ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ TRABZON ŞUBESİ VE FAALİYETLERİ-II – THE TRABZON BRANCH OF THE NATIONAL RELIEF SOCEITY FOR THE OTTOMAN NAVY AND ITS ACTIVITIES ACCORDING TO “THE TRABZON FORUM (TRABZON’DA MEŞVERET)”-II

 MELEK ÖKSÜZ

 ÖZ

Osmanlı Devleti’nin donanmasını güçlendirmek amacıyla kurulan Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti’nin şubelerinden biri 1910 tarihinde Trabzon’da açılmış olup kısa sürede vilayet dâhilinde sancak, kaza ve nahiyelerde örgütlenerek çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Cemiyetin şubeleri tarafından “donanma ianesi” ve “tayyare ianesi” adıyla açılan yardım kampanyaları Trabzon halkının her kesimi tarafından büyük ilgi görmüştür. Basın da bu hayırlı işte aktif rol almış ve “Trabzon’da Meşveret” gazetesi her türlü yardım faaliyetleriyle bunlara katılanların isim listelerine sütunlarında yer vermiştir. Bu çalışma, Donanma Cemiyeti’nin Trabzon şubesinin vilayet dahilindeki faaliyetlerini kapsamakta olup gerek donanma ianesi gerek tayyare ianesi adı altında yardıma katılanların “Trabzon’da Meşveret” gazetesinde yayınlanan iane listeleri ile bunların analizlerini ihtiva etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Trabzon Vilayeti, “Trabzon’da Meşveret” Gazetesi, Donanma Cemiyeti, İane

ABSTRACT

A branch of the “The National Relief Society for the Ottoman Navy (Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti)” was founded in Trabzon in 1910. On the provincial level (Trabzon) it was organized in the cities, towns and villages, and it fulfilled some activities. The relief campaigns such as “the Navy Relief” and “the Plane Relief” initiated by this society were met with intense popular support. These auspicious events were also supported by the local media such as “the Trabzon Forum (Trabzon’da Meşveret)” daily newspaper, which also published the list of the donors in its column. This study covers all the activities of the Trabzon branch of the Ottoman Navy Society in the province; and the thematic analysis of the list of donors for the “plane relief campaign” based on the lists published in the Trabzon Forum newspaper.

Keywords: The Vilayet of Trabzon, “Trabzon’da Meşveret (The Trabzon Forum)”, The Ottoman Navy Society, Relief

MELEK ÖKSÜZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla