“Trablusgarp ve Bingazi Havalisi Mevaki-i Harbiyyesi İane Defteri”ne Göre TRABLUSGARP SAVAŞI İÇİN TRABZON’DAN TOPLANAN YARDIMLAR – SUBSIDIES RAISED IN TRABZON FOR THE TURCO-ITALIAN WAR ACCORDING TO THE SUBSIDY RECORDS OF BATTLEFIELDS OF TRIPOLI AND BENGHAZI

 MELEK ÖKSÜZ

 ÖZ

Bu çalışma, 1912 tarihli İane Defteri’ne göre, Trablusgarp Savaşı (1911-1912) için Trabzon’dan toplanan yardımların değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Burada Trabzon merkezden bireysel ve kurumsal olarak yapılan yardımlar yer almaktadır. Şehrin ileri gelenleri tarafından oluşturulan komisyon aracılığı ile toplanan yardımlara, Müslim-Gayrimüslim ayrımı gözetilmeksizin çeşitli kurum ve kuruluşlar, esnaf grupları ve mahalle sakinleri katılmışlardır. Bu yönüyle yapılan yardımlar, bir yandan Trabzon halkının elindeki kıt imkânlara rağmen millî meselelerdeki hassasiyetini ve fedakârlığını ortaya koyarken, diğer yandan 20.yüzyıl başlarında Trabzon’un sosyo- ekonomik durumunun analiz edilmesine yardımcı olacak ipuçları vermektedir.

Anahtar Sözcükler: İane defteri, Trabzon, Trablusgarp, Yardım

ABSTRACT

The present study is about the evaluation of subsidies raised in Trabzon for the Turco-Italian War (1911-1912) according to the Subsidy Records. The study reveals that the aforementioned subsidies were collected both individually and institutionally at the city Centre of Trabzon. These subsidies, raised by a committee of the city notables, came from not only Muslims, but also non-Muslims including various institutions, craftsmen and community dwellers. These subsidies do not only indicate social solidarity and the awareness of Trabzon community to national issues, but also provide data that can be considered in the analysis of Trabzon’s socio-economic status in the early 20th century.

Keywords: Subsidies Records, Trabzon, Tripoli, Subsidy

MELEK ÖKSÜZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla