SITUATION WITH STUDYING THE HISTORY OF THE UKRAINIAN COSSACK STATE USING THE TURK-OTTOMAN SOURCES – OSMANLI-TÜRK KAYNAKLARINA GÖRE UKRAYNA KOZAK DÖNEMİ TARİH ÇALIŞMALARI

FERHAD TURANLY

 ABSTRACT

Available studies of the Turk-Ottoman sources on the history of Ukraine in the period of Cossacks have been presented and considered. The problem concerning development of the Oriental Studies has been analysed. There has been used a methodology that is a new contribution to the academic study of the issues relating to the history of the development of relations between the Cossack Hetman Ukraine and the Ottoman State.

Keywords: Ottoman, Ukrainan, a Cossack, a study, oriental studies.

ÖZ

Bu makalede, Ukrayna Kozak dönemi tarihi hakkında Osmanlı zamanında ortaya çıkmış araştırmalar değerlendirilmiştir. Söz konusu kaynakların Ukrayna tarihi açısından ele alındığı araştırmada Şarkiyat biliminin gelişmesiyle ilgili sorunlardan da bahsolunmaktadır. Uygun usullerin kullanılmasıyla, bu kaynakların, Kazak Hetman Ukraynası ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin tarihinin derinliğinin öğrenilmesini sağlayacağı, araştırmada varılan temel sonuçlardan biridir.

Anahtar Sözcükler: Araştırma, Şarkiyat, Kozak, Osmanlı, Ukrayna.

FERHAD TURANLY

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla