BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KIZILAY HEYETİ’NİN TRABZON VİLAYETİNDEKİ ÇALIŞMA VE GÖZLEMLERİ – THE ACTIVITIES AND REPORTS OF THE KIZILAY (RED CRESCENT) MISSION IN THE VILAYET (PROVINCE) OF TRABZON AFTER THE FIRST WORLD WAR

MESUT ÇAPA

 ÖZ

Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Anadolu vilayetleriyle birlikte Trabzon vilayetinin büyük bir kısmı Rus işgaline uğradı. Kızılay Cemiyeti (Hilâl-i Ahmer), savaştan sonra Trabzon, Erzincan ve Erzurum’a sağlık ve yardım heyetleri gönderdi. Kızılay Trabzon Heyeti, 1919-1921 tarihleri arasında yaptığı çalışmaları ve gözlemlerini raporlarla Kızılay Genel Merkezi’ne bildirmiştir.  Makalede, Heyetin 1919 tarihli dört raporuna göre, savaş sonrası Trabzon ve çevresindeki sağlık ve sosyal hayat hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Heyeti, Kızılay Trabzon Heyeti, Dr. Behcet Bey, Dârüleytam, Amerikan Muavenet Heyeti, Sıhhıye Müdürü, Trabzon Fukara Yurdu, Muhacirler, Yunan Salîb-i Ahmeri.

  

ABSTRACT

A big section of the vilayet (province) of Trabzon was subjected to Russian occupation alongwith other Eastern Anatolian vilayets (provinces) during the First World War. Following the end of the war, the Red Crescent Society (Hilal-i Ahmer) dispatched relief and health missions to Trabzon, Erzincan and Erzurum.

The Red Crescent Mission to Trabzon reported its investigations and activities made between 1919 and 1921 in the region to the Red Crescent General Headquarters. This article aims to inform the reader about the post-war social life and health conditions in Trabzon and its vicinities based on four reports of the Red Crescent Mission from 1919.

Keywords: The Red Crescent (Hilal-i Ahmer) Mission, Trabzon Mission of the Red Crescent, Dr. Behcet Bey, The American Relief Mission, The Director of Health, The Trabzon Shelter for the Poor, emigres, The Greek Red Cross Society

MESUT ÇAPA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla