BATUM’DAN ARTVİN’E GEZİ NOTLARI 

M. FRED GUARRACINO

Çev. Yahya Yeşilyurt

Bu makale, M. Fred. Guarracino, “Notes of an Excursion from Batum to Artvin”, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 15 (1845), pp. 296-305, arasında bulunan orijinal makalenin çevirisidir. Frederick Guarracino, 10 Kasım 1840 tarihinde İngiltere tarafından Konsolos Yardımcısı olarak Batum’a atanmıştır. Osmanlı Devleti’ne atanan yabancı görevliler, yükümlülükleri gereği çalıştıkları bölge hakkında zaman zaman üstlerine raporlar göndermişlerdir. Guarracino, 1840-1846 yılları arasında Batum’da çalışmış ve 1845’te Batum’dan Artvin’e kadar kara yolculuğu yapmıştır. Guarracino da, bu yolculuk esnasında tuttuğu bilgileri raporladığı gibi, elde ettiği verileri 1845’te İngiltere’de Londra Kraliyet Coğrafya Cemiyeti Dergisi’nde yayınlamıştır. Bu raporda 1840’lı yıllarının Artvin’i hakkında tarihî, iktisadî ve içtimaî birçok gözlem ve bilgi bulunmaktadır. Dolayısıyla Guarracino tarafından yazılan bu rapor da Artvin tarihi çalışanlar için önemli sayılacak bilgileri barındırmaktadır.

M. FRED GUARRACINO

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla