LANGUAGE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE INTEGRATION OF LITERATURE INTO EFL INSTRUCTION – İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAZINSAL METİN KULLANIMINA YAKLAŞIMLARI

MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU-MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI-MUHAMMET AYKIT-ÇİĞDEM TAŞ

 ABSTRACT

Authentic, pure literary texts are hardly included in English Language course books in Turkish public schools. This study therefore explores what kind of attitudes the language teachers have towards the use of literature in their classes and also whether the language teachers are willing to use additional literary texts so as to enhance linguistic and cultural efficiency in class. The content analysis of the course books was done in order to examine to what extent literary texts were involved in the materials. A semi-structured interview was held with 33 teachers, currently employed in Ordu, Giresun, Trabzon and Rize in the Black Sea Region. Interviews were tape recorded, and transcribed verbatim. The research shows that most of the language teachers have a positive attitude towards literary texts but the strictly centralized education system in Turkey, also handicapped with various entrance exams, do not allow for adequate incorporation of literature into language classes, and that the English teachers frequently prefer using simplified versions of literary materials for linguistic purposes and practical reasons.

ÖZ

Türkiye’deki ortaöğrenim İngilizce ders kitaplarında otantik edebî metinlere çok az yer verilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma ingilizce öğretmenlerinin edebiyatın dil öğretiminde kullanılmasına nasıl baktıkları ve öğrencilerin dilsel ve kültürel gelişimini artırmak amacıyla ders kitabı dışında ilave edebî metinlere yer verme konusundaki tutumlarını araştırmaktadır. Çalışma kapsamında yazınsal metinlere ne ölçüde yer verildiğini belirlemek amacıyla İngilizce ders kitaplarının içerik analizleri yapılmış ve Karadeniz bölgesinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de halen öğretmenlik yapmakta olan 33 kişiyle yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleş-tirilmiştir. Mülakatlar kayda alınmış ve aynen yazıya aktarılmıştır. Araştırma sonucunda, İngilizce öğretmenlerinin çoğunluğunun edebi metinlerin kullanımına olumlu yaklaştığı, ancak muhtelif sınavların baskısı altında olan ve aşırı merkezîleşmiş Türk eğitim sisteminin edebiyatın müfredata yeterince katılmasına müsaade etmediği; öğretmenlerin genellikle dilsel amaçlar ve pratik kaygılar nedeniyle otantik edebî metinlere pek yer vermedikleri ya da bu metinlerin sadeleştirilmiş biçimlerini kullanmayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.

MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla