GİRESUN KALESİ (1764-1840) – THE GİRESUN CASTLE

MUSTAFA AYDIN

ÖZ

Karadeniz bölgesinin önemli kalelerinden biri olan Giresun Kalesinin son dönemleriyle ilgili pek yayın olduğu söylenemez. Bu çalışmayla kalenin, fiziki, askeri (1764-1840) durumu ele alınmakta ve Fransa’nın 1798’de Mısır’ı işgalini müteakip Osmanlı Devleti’nde görevli Fransızlardan bazılarının bu kalede hapis edilmesi yanında yerli ve civar ayanların kaleye olan ilgileri konu edilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Giresun Kalesi, Laçinzade, Trabzon Kalesi, Trabzon Valisi, Rusya, Fransa, Fransız, Sinop, Canik, Samsun, Kalcıoğlu.

ABSTRACT

There have been a few studies to date about the last days of the Giresun Castle, which has been one of the most important castles in the Black Sea region. This study therefore focuses on the physical and martial status of the castle between 1768 and 1840. The study reviews the issue of the French officials working for Ottoman Empire, who were imprisoned in the castle when Egypt was occupied by the French in 1798. The study also discusses the local notables’ (ayanlar) interest in the Giresun Castle during the time.

Keywords: Ottoman, Giresun Castle, Trabzon Castle, Trabzon Governer, Russia, France, French, Sinope, Canik, Samsun, Kalcıoglu

MUSTAFA AYDIN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla