CUMHURİYET DÖNEMİ KARS’TA NÜFUS – POPULATION IN KARS DURING THE REPUBLICAN ERA

NEBAHAT ORAN ARSLAN- İLYAS TOPÇU

ÖZ

Uzun süren savaşların ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu genel nüfus sayımında cinsiyet ve yaş gurupları itibariyle, okur-yazarlık oranları, medeni hale göre, doğum yerleri açısından, ana dillere göre, ekonomik faaliyet dalları ve sakatlıklar başlıkları altında ülke nüfusunun profili çıkartılmıştır. Bu çalışmada 1927 ve 1935 nüfus sayımlarına ek olarak 1933 yılında Kars Halkevleri tarafından yapılan nüfus sayımı da göz önünde tutulmuş ve Kars Vilayetinin nüfus yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kars Vilayeti, Halkevleri, 1927 Nüfus Sayımı, 1935 Nüfus Sayımı.

ABSTRACT

After long-running wars, the first census in the newly founded Republic of Turkey was held in 1927. The first census aimed to investigate the country’s population profile in terms of gender, age and marital status. Other headings of the census were literacy, place of birth, native tongue, occupation or economic activity and disability status. Considering the 1927 and 1935 censuses, this study also refers to the 1933 census, conducted by the People’s Houses of Kars, and presents detailed information about the population of the Kars Province at the time.

Keywords: The Kars Province, People’s Houses, the 1927 Population Census, 1935 Census of Population.

NEBAHAT ORAN ARSLAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla