BORÇALI (GÜRCİSTAN) KARAPAPAK/ TEREKEME TÜRKLERİ AĞZINDA İSİM ÇEKİM EKLERİ – THE DIALECT OF BORÇALI (GEORGIAN) KARAPAPAK/ TEREKEME TURKS AND INFLECTIONAL SUFFIXES

 BAHADIR GÜNEŞ

 ÖZ

Azerbaycan Türkçesinin Batı grubu ağızları içinde ele alınan Borçalı Karapapak/ Terekeme ağzı, ses ve şekil bilgisi bakımından dikkat çekici ürünler ortaya koymaktadır. Bölge ağzında Türkiye Türkçesi ağızları yanı sıra Azerbaycan Türkçesinin diğer ağız yöreleriyle birleşen ve bu ağızlardan ayrılan birçok özellik bulunmaktadır. Yöre ağzında öne çıkan bu niteliklerden biri de isim çekim eklerinin kullanılışıdır. Söz konusu eklerden bazıları bölge ağzında eklendiği kelimenin son ünsüzüne bağlı olarak birtakım değişmeler geçirerek kullanılmaktadır. Bu çalışmada 2010 yılında bölgeden tarafımızca derlenen metinlerden hareketle açıklamalı ve örnekli bir şekilde isim çekim eklerinin kullanılışı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Borçalı, Gürcistan, Karapapak/Terekeme, ağız, isim çekim ekleri

ABSTRACT

Borçalı Karapapak/Terekeme dialect, fitting into the dialects of the western group of Azerbaijani Turkish, displays interesting phonological and morphological characteristics. A lot of features are included in the regional dialect which either cover other regional dialects of Azerbaijani Turkish besides theTurkish language spoken in Turkey or differ from these dialects. One of the outstanding feature of the regional dialect is the use of the inflectional suffix. It is seen that some of the suffixes or prefixes are used with a number of changes depending on the ending consonant of the word to which they are added in the regional dialect. In this study, the focus is on the use of the inflectional suffixes thorugh examples and explanations with.

Keywords: Borçalı, Georgia, Karapapak/Terekeme, dialect, inflectional suffixes.

BAHADIR GÜNEŞ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla