XVIII. YÜZYILDA BİR OSMANLI VALİSİ: ÜÇÜNCÜOĞLU ÖMER PAŞA VE MUHALLEFATI – AN OTTOMAN GOVERNOR IN THE 18th CENTURY: ÜÇÜNCÜOĞLU ÖMER PASHA

 NECMETTİN AYGÜN

ÖZ

Bu makalede, Osmanlı devlet sisteminin klasik yapısının çözülerek yerini farklı yapılanmalara bıraktığı XVIII. yüzyılda, Trabzon eyaletini idare eden Ömer Paşanın hayatı ele alınmaktadır. Bir biyografi denemesi olan bu çalışma sayesinde Paşanın faaliyetleri temelinde Osmanlı taşrasının XVIII. yüzyıldaki siyasî, sosyal ve iktisadî şartlarını anlamayı, taşra idaresinin bu yıllardaki işleyişini görmeyi sağlayan bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı devleti, Doğu Karadeniz, Ömer Paşa, ayan ve eşraf, taşra idaresi

 ABSTRACT

In this paper we will try to give some information on the life of Ömer Pasha who governed Trabzon province in the 18th century in which the Ottoman state’s classical system was dissolved and tried to be replaced by new systems. This study will be an experiment of the Pasha’s biography by which, it will be possible to understand the political, social and economical conditions of Ottoman provinces in the 18th century.

 Keywords: Ottoman State, Eastern Black sea, Ömer Pasha, Ayans/ Notables, Provincial Governance

NECMETTİN AYGÜN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla