ULUSLARARASI DİPLOMASİ VE ULAHLAR – INTERNATIONAL DIPLOMACY AND THE WALLACHIANS

MUCİZE ÜNLÜ

ÖZ

Balkanların eski toplumlarından biri olan Ulahlar XIX. yüzyılın ikinci yarısında genellikle Kosova, Manastır, Selanik ve Yanya vilayeti dahilindeki topraklarda yaşamaktaydılar. O zamana kadar kendilerinden fazla söz edilmeyen Ulahlar XIX. yüzyılın son çeyreğinde az sayıda nüfuslarına rağmen Makedonya sorunu çerçevesinde ön plana çıkarılmıştır. Bu dönemde Romanya Ulahlarla yakından ilgilenmiş, maddi destek vermiş, gerek sefirleri gerekse Romanya’da kurulan dernek ve cemiyetler aracılığıyla bu topluluğun siyasî, dinî ve kültürel taleplerinin karşılanması için Osmanlı hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Ulahlarla etnik bağı olan Romanya Ulahların diğer Balkan toplulukları gibi Osmanlı yönetimi tarafından ayrı bir millet olarak tanınmasında önemli bir rol oynamıştır. Makedonya ile ekonomik ya da siyasî açıdan ilgilenen Almanya, İtalya, Avusturya ve Yunanistan da Ulahlarla ilgilenerek bu sürece müdahil olmuşlardır.

Anahtar Sözcükler: Ulah, Romanya, millet, eğitim, anadil

ABSTRACT

Wallachians are one of the oldest communities of the Balkans and were living in Kosova, Manastır, Selanik and Yanya in the second half of the 19th century. Though they had a small population, the Wallachians became important in Macedonian question. During the mentioned period, Romania took a strong interest in Wallachia and supported them economically by the mediation of ambassadors, associations and communities. By doing so Romania tried to assure the Wallachians religious and cultural demands from the Ottoman administration. Romania had great role in Ottoman administration’s recognition of the Wallachians as a separate nation (millet). Germany, Austria, Italy and Greece also interested in Macedonia economically and politically and intervened the process.

Keywords: Wallachians, Rumania, nation, education, native language.

 

MUCİZE ÜNLÜ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla