VADİDE İKTİDAR OYUNLARI: OF’TA HÂKİMİYET MÜCADELESİ-POWER GAME IN THE WALLEY: THE STRUGGLE FOR DOMINATION IN OF

                                                                                                      HAMDİ ÖZDİŞ

 ÖZ

Bu çalışma II. Abdülhamit döneminde taşra idaresine bir diğer ifadeyle mülki taksimata yerel güçlerin müdahalesini Of örneğinden hareketle incelemektedir. Çalışma yerel güçlerin talebiyle Of’un önce Lazistan Sancağı’na bağlanması ve akabinde yine aynı güçler tarafından Of’un Trabzon merkez sancağına iadesinin arka planına odaklanmaktadır. Böylece yerel dinamiklerin mülki taksimat sürecini kendi istekleri yönünde nasıl şekillendirebildikleri örneklendirilmiş olacaktır.

Anahtar Sözcükler: II. Abdülhamit, Lazistan Sancağı, Of, Trabzon, Mülki Taksimat, Vilayet Nizamnamesi, Solaklı.

 ABSTRACT

This study tries to investigate the interventions of local powers to the provincial administration during the time of Sultan Abdulhamid II in the case of Of town. In the study we investigated the background of the annexation of Of town to Lazistan Sancak and the towns later return to Trabzon central sancak by the interventions of local powers. By doing so, we aimed to exemplify how local powers form the process of administrative division by their wishes.

 Keywords: Abdülhamid II, Lazistan Sancak, Of, Administrative Division, Vilayet Regulation, Solaklı

HAMDİ ÖZDİŞ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla