PARİS BARIŞ KONFERANSI ABD TUTANAKLARINDA BEYAZ ORDU LİDERLERİ VE BOLŞEVİKLER – THE WHITE ARMY LEADERS AND BOLSHEVIKS IN THE U.S. MINUTES DURING THE PARIS PEACE CONFERENCE

İSMAİL KÖSE

 ÖZ

Birinci Dünya Savaşı devam ederken içten içe kaynamakta olan Rus Çarlığı’nda çıkan isyan neticesinde Çar tahttan uzaklaştırılır. Çarlık sonrası kurulan Geçici Hükümetin ömrü çok uzun olmaz ve Bolşevikler Ekim 1917’de iktidarı ele geçirirler. Lenin liderliğindeki Bolşevik Hareket her ne kadar işçi sınıfı ve topraksız köylülerden büyük destek görmüş olsa da, Çar’a sadık generallerin bir kısmı Bolşeviklerin emrine girmeyi reddederek isyan eder ve Kızıl Ordu’ya karşı Beyaz Ordu Hareketi’ni başlattılar. Zor şartlar altında başarıya ulaşmaya çalışan Beyaz Ordu generalleri, Bağlaşıklardan gelecek askeri ve ekonomik yardıma yaşamsal ihtiyaç duymaktaydılar ve Paris Barış Konferansı’nda Bağlaşıklar tarafından Rusya’nın yasal hükümeti olarak tanınmaya çalışırlar. Tüm bu gelişmelerden etkilenen diğer bir mücadele de, Mustafa Kemal önderliğinde başlamış olan Türk Milli Kurtuluş Savaşıdır.

Anahtar Sözcükler: Bolşevikler, Bağlaşıklar, Amiral Kolchak, General Denikin, Kornilov, Wrangel, Beyaz Ordu, Kızıl Ordu, Paris Barış Konferansı, Türk Milliyetçi Hareketi.

 ABSTRACT

During World War I the Tsar was dethroned as a result of the internal conflicts in the Tsarist Russia and a new era started. The Provisional Government that was formed after Tsarist period was not long-lived and Bolsheviks seized the power in October 1917. Although the Bolsheviks, under leadership of Lenin, had the support of the working classes and landless serfs during the Red Revolution some generals loyal to Tsar rejected to obey them and launched a counter revolution named White Army against the Reds. The generals of the White Army that were struggling to be successfull under difficult conditions vitally needed the military and economic assistance of the Entente Powers and tried to be recognized as the legal government of Russia in Paris Peace Conference. Another difficult struggle that was affected by all these developments was the Turkish War of Independence that started under the leadership of Mustafa Kemal

Keywords: Bolsheviks, Entente Powers, Admiral Kolchak, General Denikin, Kornilov, Wrangel, White Army, Red Army, Paris Peace Conference,

İSMAİL KÖSE

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla