GREK KOLONİZASYON DÖNEMİ’NDE KARADENİZ’DE ÖNEMLİ BİR GEÇİM KAYNAĞI: KÖLE TİCARETİ – AN IMPORTANT SOURCE OF INCOME IN THE BLACK SEA REGION IN THE PERIOD OF GREEK COLONIZATION: SLAVE TRADE

 OSMAN EMİR

 ÖZ

İlk kez Hammurabi kanunlarında karşımıza çıkan kölelik müessesesi, Grek ve Roma dünyasında önemli bir ticaret unsuru haline gelmiştir. M.Ö VII. yüzyıldan itibaren Grekler bir takım ekonomik ve siyasi nedenlerle Karedeniz etrafında koloniler kurmaya başlamıştır. Bir yerleşimden ziyade bir çeşit pazar yeri olarak algılanan bu koloniler, bölge halkları ile ekonomik, kültürel, siyasal ve ticari ilişkiler geliştirmiştir.  M.Ö VII. yüzyıla kadar Karadeniz Bölgesi’nde herhangi bir köle ticareti ya da köle pazarı mevcut değilken, Greklerin bölgeye gelişiyle birlikte Karadeniz çevresinde kölelik müessesesi oluşmuştur. Böylece Kölelik Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan halklar arasında bir ticaret unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Karadeniz, Kölelik, Ticaret, Grek, Kolonizasyon

 ABSTRACT

The concept of slavery which first appeared in Hammurabi Laws became an important factor in the world of Greece and Rome. The Greek people began to found colonies around The Black Sea for some economic and political reasons from the 7th century B.C. on. These colonies which were considered as agoras (markets) instead of residential areas developed economic, cultural, political and commercial relations with the people of this region. There wasn’t any slave trade or slave market in the Black Sea Region until the 7th century B.C.  However, the settlement of Greeks in this region resulted in the appearance of slavery around The Black Sea region. So, slavery began to be used as a trade factor among the people who lived in The Black Sea region.

Keywords: Black Sea, Slavery, Trade, Tanais, Greek, Colonisation,

OSMAN EMİR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla