İŞGAL DÖNEMİNDE TRABZON’DA RUS POLİTİKALARI  (1916-1918)- RUSSIANS POLICIES IN TRABZON IN THE TIME OF INVASION

 HALİT DÜNDAR AKARCA

 ÖZ

Rus Çarlığı, 18. yüzyıldan itibaren hızlı bir modernleşme süreci yaşayarak modernist ve emperyal bir Rus kimliği oluşturmaya çalışmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise bu anlayışını, egemenliği altına aldığı topraklardaki halkları Rus kimliğini dayatarak onları Ruslaştırarak asimile etme siyasetini izlemiştir. Bunun için de sosyal, siyasal ve kültürel politikalar uygulamıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1918 yılları arasında Ruslar tara-fından işgal edilen Trabzon’da da Ruslaştırma siyaseti izlenmiştir. Bunun için nüfus değişiklikleri, imar faaliyetleri, askeri törenler, Rus dini bayramlarının kutlanışı, Rusların Rum-Ortodoks mirasa sahip çıkmaları ve yerli halkların yöneticilerle yürüttükleri müzakere siyaseti kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Rusya, I. Dünya Savaşı, Trabzon, Türk, Rum, Müslüman, Ortodoks

ABSTRACT

The Russian administration started modernizing activities in all kind of governmental activities from the 18th century onwards and developed an imperial Russian identity. By the 19th century onwards however, the policy became an assimilation policy towards the nations which were take under Russian rule. For this aim the Russians followed some social, political and cultural policies.

Trabzon was invaded by the Russians during the First World War between 1916 and1918 and according to the above mentioned policies an assimilation policy was also followed in the city. To this end population movements was made, constructions were done, military celebrations and Russian religious festivals celebrated, Greek-Orthodox inheritance were kept and finally discussions and talks were made between people and the administrators.

Keywords: Russia, the First World War, Trabzon, Turks, Muslims, Greek-Orthodox.

HALİT DÜNDAR AKARCA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla