İNGİLİZ THE TİMES GAZETESİ’NE GÖRE TRABZON’UN RUSLAR TARAFINDAN İŞGALİ ( 1916 ) – THE RUSSIAN INVASION OF TRABZON IN “THE TIMES” NEWSPAPER (1916)

                                                              ENİS ŞAHİN

ÖZ                                                                    

Rusya’nın, kurulduğu andan itibaren en önemli yayılma istikametlerinden birisi Karadeniz üzerinden Anadolu toprakları olmuştur. Bunu çeşitli tarihlerde girişmiş olduğu askerî seferlerle göstermiştir. Trabzon şehri, Karadeniz bölgesinde hem liman olarak, hem iç bölgelere giden yolların başlangıcı olarak ve hem de stratejik önemleri yönünden Rusya’nın bu politikalarında önemli bir hedef olmuştur. Bu amacını elde etme konusunda, Rusya en önemli girişimini I. Dünya Savaşı sırasında göstermiş ve şehri savaşın ortalarına doğru Nisan 1916 tarihinde ele geçirmiştir. Bu yazı, farklı bir bakış açısına, İngiliz The Times gazetesine göre, Rusların Trabzon’a yönelik deniz ve kara harekâtının ve şehri ele geçirmelerinin ayrıntılı bir incelemesine dayanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Türkler, Ruslar, Çarlık Rusyası, Osmanlı Devleti, Karadeniz, Trabzon.

ABSTRACT

From the times of her establishment one of the Russia’s main expansion directions was Anatolia through the Black Sea. This intention was seen by many military expeditions which were done by the Russians in history. The city of Trabzon, as an important port of its hinterland, was also a target for the Russian’s above mentioned aims. The Russians, to realize the aim, invaded Trabzon in the First World War in 1916. In this study we aim to investigate the Russians war operations by sea and by the land against Trabzon according to the British the times newspaper.

Keywords: Turks, the Russians, Ottoman Empire, Black Sea, Trabzon

ENİS ŞAHİN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla