ERZURUM KONGRESİ GÜNLERİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA VE KONGRE İLE İLGİLİ İNGİLİZ BELGELERİ – BRITISH DOCUMENTS ON MUSTAFA KEMAL PASHA AND ERZURUM CONGRESS AT THE TIME

TOLGA BAŞAK

 ÖZ

Bu çalışmada Erzurum Kongresi ile ilgili İngiliz Milli Arşivi’nden (The National Archives of United Kingdom, Public Record Office) temin edilen Dışişleri (Foreign Office), Savaş Bakanlığı (War Office) ve Kabine (Cabinet) belgeleri yanında, yayımlanmış eserlerdeki İngiliz belgeleri değerlendirilmiş, ayrıca adı geçen dönemde Mustafa Kemal Paşa ve Erzurum hakkında İngiliz The Times Gazetesi’ndeki haberlere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İngiltere, Milli Mücadele, Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi, İngiliz Belgeleri, The Times Gazetesi.

ABSTRACT

This study evaluated the documents from the Foreign Office, War Office, and the Cabinet, all of which were obtained from The National Archives of the United Kingdom, Public Record Office as well as the documents in the published works. The study also evaluated the news in The Times newspaper on Mustafa Kemal Pasha and Erzurum at the time.

Keywords: The United Kingdom, The National Struggle, Mustafa Kemal Pasha, Erzurum Congress, British Documents, The Times Newspaper.

TOLGA BAŞAK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla