DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON’DA EĞİTİM – EDUCATION IN TRABZON DURING THE DEMOCRATIC PARTY PERIOD

 ZEHRA ARSLAN

 ÖZ

Trabzon’da 1950-60 yılları arasında eğitimin yaygınlaştırılması hedefi ile yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermiştir. Merkez, ilçe ve köylere yeni okul binaları inşa edilmiş,  Demokrat Parti programında yer aldığı gibi, okur-yazar oranı arttırılmaya çalışılmıştır. Okul, öğretmen ve öğrenci sayısında yaşanan hızlı artışın yanı sıra mesleki eğitim, üzerinde de özellikle durulmuştur. 1950-60 yıllarında meslek okulları dışında, lise seviyesinde eğitim veren tek kurum, daha önceki dönemde olduğu gibi, Trabzon Lisesi’dir. Demokrat Parti’nin Trabzon’a eğitim anlamında kazandırdığı en büyük hizmet olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Bu üniversitenin kuruluşu ile birlikte Trabzon’un, bölgenin eğitim merkezi haline getirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Okul, Öğretmen, KTÜ.

ABSTRACT

The efforts made to improve education in Trabzon during 1950-60 period brought to successful results. New school buildings were constructed in the city centre, districts and countryside. The literacy rate gradually increased in line with the Democratic Party program.  In addition to the rapid increase in the number of schools, teachers and students, vocational training was particularly emphasized. In the years 1950-60, apart from the vocational schools, the only institution that offered high school education was Trabzon High School as it was in the previous period. The most remarkable educational success of The Democratic Party was that it founded Karadeniz Technical University, which made Trabzon the centre of education in the region.

Keywords : Education, School, Teacher, KTÜ

ZEHRA ARSLAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla