CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TRABZON TİCARETİ-TRABZON TRADE IN THE FIRST YEARS OF THE TURKISH REPUBLIC

MURAT KÜÇÜKUĞURLU

 ÖZ

Eskiden beri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu vilayetleri ile Kuzey İran’ın Avrupa ve İstanbul’a açılan kapısı olan Trabzon Vilayeti, Karadeniz’in uluslar arası ticarete açılması, buharlı gemilerle birlikte Avrupa kapitalizminin bölgeye ulaşması gibi nedenlerle, XIX. Yüzyılın ortalarını ticari açıdan canlı bir şekilde geçirmişti. Daha sonra, gerek Süveyş Kanalı’nın açılması, gerekse Kafkasya’da Rusların kurduğu demiryolu ağı, Trabzon ticaretini olumsuz etkiledi. I. Dünya Savaşı’nda Karadeniz’i Avrupa’ya bağlayan ticaret yollarının kapanması ve bölgenin savaş içerisinde Ruslar tarafından işgali, var olan sorunların iyice artmasına yol açtı. Trabzon ticareti, Cumhuriyet’in ilk yıllarına işte bu şartlarda girdi.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Karadeniz, ticaret, İran.

ABSTRACT

In the Ottoman Empire, the city of Trabzon and its port was one of the most important places in the middle of the 19th century since it was possible to make trade between Persia and Europe by using Trabzon port. In these activities the key factor was the steamships which brought international trade and the European capitalism to the hart of the region during the century. The opening of Suez Canal in 1869 and Caucasian railway had enormous negative effects on the Trabzon trade. The First World War and the invasion of Trabzon by the Russians caused more problems like the closing of trade routes. Thus, Trabzon trade was not in a good condition in the first years of the Turkish Republic.

Keywords: Trabzon, Black Sea, trade, Persia.

MURAT KÜÇÜKUĞURLU

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla