CANİK MUTASARRIFLIĞI’NDA TÜTÜN REJİSİ UYGULAMALARINA KARŞI TÜTÜN AMELELERİNİN TEPKİLERİ (1908) – THE OPPOSITION OF TOBACCO WORKERS TO TOBACCO REGIE’S APPLICATIONS IN THE GOVERNORSHIP OF CANIK (1908)

GAZİ GİRAY GÜNAYDIN

ÖZ

Tütün Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kalemlerinden birini teşkil etmekteydi. Düyun-ı Umumiye İdaresinin faaliyete geçmesiyle tütün devlet kontrolünden çıkmıştır. İşletme hakkını alan Reji Şirketi, köylüye, işçiye, esnafa baskıyla muamele etmiştir. 1908’de Samsun’da Reji İdaresine karşı tütün işçileri tarafından gerçekleştirilen olaylar, dönemin önemli olayları arasında değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Duyun-ı Umumiye, Reji İdaresi, Osmanlı Devleti, Samsun/Canik

 ABSTRACT

Tobacco was providing great income to the Ottoman Empire. When the Public Debts Organization (Düyun-u Umumiye) began to work they took control of tobacco. Regie, The Administration of the Tobacco Monopoly, had the right to manage all tobacco businesses in the Empire. The Monopoly showed strong oppression to villagers, workers and guilds. In 1908, in Samsun, tobacco workers showed a big opposition to the Regie administration. The study tries to deal with the events which are considered important for the mentioned period of time.

 Keywords: Public Debts, Regie Administration, Ottoman Empire, Samsun/Canik

GAZİ GİRAY GÜNAYDIN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla