BAYBURT’TA BİR SOSYAL BÜTÜNLEŞME ÖRNEĞİ: DEMİRÖZÜ’NÜN DEMOGRAFİK, EKONOMİK, ETNİK VE SOSYAL YAPISI-AN EXAMPLE OF SOCIAL INTEGRITY IN BAYBURT: THE SOCIAL, DEMOGRAPHIC, ECONOMIC AND ETHNIC STRUCTURE OF DEMİRÖZÜ  

M. YAVUZ ALPTEKİN

ÖZ

Demirözü Bayburt’un iki ilçesinden biridir. Demografik ve sosyal yapısı itibariyle Karadeniz ve çevresindeki ilçelerin genel karakteristiğinden farklılık arz eder. Bugünkü Demirözü nüfusunu oluşturan ailelerin en eskisi burada yüz yıllık geçmişe sahiptir. Diğerleri ise, derece derece daha yakın zamanlarda buraya yerleşmiş ailelerdir. Demirözü’ne sırasıyla Artvin, Rusya, Revan, Erzurum, Ankara, Gümüşhane ve Bayburt’un diğer köylerinden değişik sayıda ve değişik mezhep, meşrep ve kökenden insanlar göç etmiştir. Yaklaşık 50-100 yıllık süreçte bugün Demirözü’nde tam anlamıyla bir sosyal bütünleşme yaşanmaktadır. Çevrede yaşayan halk tarafından “dolma” veya “beynelmilel” diye nitelendirilen Demirözü bugün yeni bir sosyal oluşumun mekânı olarak, örneğine ancak büyük şehirlerde rastlanabilecek “ergime potası” işlevi görmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bayburt, Demirözü, Nüfus, Artvin, Rusya, Revan, Erzurum, Ankara, Gümüşhane, Sosyal Oluşum.

ABSTRACT

Demirözü is one of the two counties of Bayburt city. In terms of social and demographic situation the county has some differences from the other counties of Black Sea and surrounding region. The oldest settlers of the county is one hundred years of background. The other settlers are represents the new settlements. In time, many people of different origin, religious sects and characters came from Artvin, Erzurum, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Revan and even from Russia and settled in the county. With this nature the county of Demirözü represents a kind of social integrity. This nature of the county is named by the surrounding people as “filled” and “international”. However, the nature can also be described as a fusion crucible of a new social reality which can only be seen in the big cities.

Keywords: Bayburt, Demirözü, Nüfus, Artvin, Rusya, Revan, Erzurum, Ankara, Gümüşhane, Social Integrity.

M. YAVUZ ALPTEKİN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla