ATATÜRK’LÜ YILLARDA TRABZON’DA EĞİTİM FAALİYETLERİ – EDUCATIONAL ACTIVITIES IN TRABZON AT THE TIME OF ATATÜRK

MUZAFFER BAŞKAYA

 ÖZ

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, giriştikleri modernleşme hareketi içinde, eğitim ve öğretim sahasına özel bir önem göstermişler, elde bulunan kısıtlı imkânlara rağmen “eğitim davasını” her şeyin üzerinde tutmuşlardır. Gerek Osmanlı Devleti zamanında gerekse de Türkiye Cumhuriyeti döneminde, bulunduğu bölgede önemli bir konuma sahip olan Trabzon’da da, söz konusu “eğitim davası” gereğince büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bu makalede, 1923–1939 yılları arasındaki dönemde Trabzon Vilayetindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Eğitim, Okullaşma, Atatürk.

ABSTRACT

With the announcement of the republic, the founders of the Republic of Turkey paid special attention to educational matters in their attempts for modernization, and gave the utmost priority to the “action for education” with their limited resources. In accordance with the “action for education”, great steps were taken also in Trabzon, which had been a strategic area in its region both in the Ottoman and republican periods. This study attemps to bring to light the educational activities in Trabzon province between 1923 and 1939.

Keywords: Trabzon,  Education, Schooling, Ataturk.

MUZAFFER BAŞKAYA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla