XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI İLE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GİRESUN KAZASI’NDA ULAŞIM

OKTAY KARAMAN

 ÖZ

Şehirlerin gelişiminde rol oynayan faktörlerden birisi ulaşımdır. Giresun Kazası’nın XIX. Yüzyılın ikinci yarısında en önemli karayolu Giresun ve havalisinin İç Anadolu Bölgesi ile bağlantısını sağlayan Şebinkarahisar yoludur. Dönemin bir diğer önemli ulaşım yolu ise denizyoludur. Bundan dolayı denizyolu taşımacılığı yapan yerli ve yabancı şirketler, şehirde acentelikler açmışlardır. Nehirlerin bulunduğu bazı yerlerde az da olsa nehir ulaşımından istifade edildiği görülmektedir. Bir başka ulaşım alternatifi olarak demiryolu inşasına teşebbüs olunmuş ise de devrin çeşitli problemleri sebebiyle bu konuda ilerleme sağlanamamıştır. Bununla beraber bölgenin ulaşım problemlerini çözmek için Şebinkarahisar yolunun yanı sıra, mevcut yollar onarımdan geçirilerek genişletilmiş, Giresun’u diğer kaza merkezlerine bağlayan yeni karayollarının da yapımına başlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Giresun, Karayolu ulaşımı, Denizyolu ulaşımı.

ABSTRACT

One of the most important factors about the development of cities is their connection with the other cities. Şebinkarahisar road was the most important road for Giresun region in the second half of the 19th century. It was the only connection of Giresun and its neighborhood with Central Anatolia. Having realized the fact the Ottoman government decided to build new roads and repair the old ones in the region. During that period sea lines were the most important communication of Giresun region with outside. Some domestic and foreign maritime line companies opened agencies in the city. In addition to these an attempt to build a railway in the region was proved to be unsuccessful.

Keywords:  Giresun, Road communication, Sea lines.

OKTAY KARAMAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla