I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ RUSYA’NIN TÜRKİYE’YE YÖNELİK EMELLERİNİN TÜRK BASININDAKİ YANKILARI

SELÇUK URAL

 ÖZ

Rusya’nın XIX. Yüzyıl boyunca Kafkasya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inme politikası, en fazla Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir. Rusya bu hedefine ulaşmak için batıda Boğazları ele geçirmek isterken, Kafkasya’da ise Ermeni meselesi gibi çeşitli unsurları devreye sokmaya çalışmıştır. Böyle bir ortamda I. Dünya Savaşı’na girilmiş, yaşanan bu süreç Türk basını tarafından geniş bir şekilde ele alınmıştır. Türk gazetelerinde Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik emelleri, Ermenileri kullanma teşebbüsleri ve özellikle Kafkasya’daki Müslümanlara reva gördüğü kötü muameleden bahsedilmektedir. Bu makalede yukarıda bahsedilen hususlar uluslararası ilişkiler de gözetilerek ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Rusya, basın, Kafkasya, Boğazlar, I. Dünya Savaşı

ABSTRACT

The Russian policy of gaining access to Mediterranean through Caucasia and the Balkans deeply affected the Ottoman Empire during the 19th century. To reach this end Russia aimed to seize the straits in the west and used the Armenians in Caucasia. Under these circumstances the First World War started. The Turkish press gave very big place to the mentioned Russian policies. This article tries to investigate the Russian policies in connection with the international relations.

Keywords: Russia, press, Caucasia, Straits, First World War.

SELÇUK URAL

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla