ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TRABZON’DA SAĞLIK HİZMETLERİ

HİKMET ÖKSÜZ

 ÖZET

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanılan askeri ve siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak imparatorluktan ulus devlet modeline geçiş yapan Türkiye’nin önemli bir taşra kenti olan Trabzon’da, Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. Bu dönemin en belirgin özelliği salgın hastalıklara karşı verilen mücadele idi. Bu mücadele bir yandan merkezi ve yerel yönetimler vasıtasıyla sürdürülürken; aynı zamanda Türk Ocağı, Halkevi gibi sivil kuruluşlar aracılığı ile de desteklenmekteydi. Bu çalışmamızda, eldeki mevcut belge, bilgi ve arşiv vesikalarından yararlanarak, Trabzon’un Cumhuriyet dönemindeki (1923-1938) sağlık hizmetleri açısından bir değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır.

 Anahtar Kelimeler: Trabzon, Numune Hastanesi, Halk Sağlığı.

ABSTRACT

Trabzon experienced very important developments in health services in the first quarter of the 20th century. The most outstanding characteristic of this period was the action taken against epidemics. This was achieved by the efforts of central, local administrations and civil foundations like Türk Ocağı and Halkevi. In this study using archival documents, we will try to investigate the health services in Trabzon between the years of 1923-1938.

 Keywords: Trabzon, Numune Hospital, Public Health Care

HİKMET ÖKSÜZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla