AMERİKAN BOARD’IN (AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS FOR FOREIGN MISSIONS) KARADENİZ VE ÇEVRESİNDEKİ TEŞKİLATLANMASI

GÜLBADİ ALAN

ÖZET

1810 yılında Boston’da kurulmuş olan Amerikan Board misyonerlik örgütü kısa süre içinde birçok ülkede faaliyete başlamıştır. Çalışmalara başlamasının ilk yıllarında Osmanlı ülkesi bu cemiyet için özel bir öneme sahip olmuş ve 1820 yılında ilk Bord misyonerleri Osmanlı ülkesine ayak basmıştır. Bu cemiyete bağlı olarak çalışan misyonerler, Osmanlı topraklarına ayak bastıktan sonra, ülkenin neredeyse tamamına yakınında din, eğitim, sağlık vb. alanlarda, düzenli bir teşkilat yapısı içerisinde, yoğun bir faaliyet yürütmüşlerdir. Bu şekilde faaliyet yürüttükleri bölgelerden biri de Karadeniz ve çevresi olmuştur. Karadeniz ve çevresindeki yerleşim yerleri gerek istasyon gerekse dış-istasyon olarak, başta Batı Türkiye Misyonu olmak üzere, Doğu Türkiye Misyonu ve Avrupa Türkiyesi Misyonu sınırları içerisinde yer almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, Osmanlı, Türkiye Misyonu, Karadeniz

ABSTRACT

American Board, which was organized in 1810 in Boston, started to work over countries by a short time. From the earliest days of the American Board, the Ottoman State held a chief place in its work and the first American Board missionaries came to the Ottoman lands in 1820. These missionaries began to work in educational, health and religious fields as well-organized missions almost around the country and also in the Black Sea region and it’s around. Cities and villages in the Black Sea region stated in the Western Turkey Mission, the Eastern Turkey Mission and the European Turkey Mission as a station or out-station

Key words: American Board, Ottoman,  Black Sea, Turkey Mission

GÜLBADİ ALAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla